Persarchief voor de gerechtelijke informatie in Antwerpen

Homepage   |   Dossiers  |   Wie zijn wij?   |   Links   |   Contact

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

PagiA zei u?

PagiA is een persbureautje over de gerechtelijke actualiteit in het algemeen en die in Antwerpen in het bijzonder. Sedert eind 1991 spuwt freelance journalist Jan Heuvelmans dagelijks gemiddeld een vijftal teksten over die actualiteit. Dit resulteerde in een tekstarchief van ruim 40.000 bijdragen. Voorlopig - we zijn lente 2013 - moet de gebruiker het doen met de ca. 8.500 stuks van de jongste acht jaar. De oudere teksten worden geleidelijk met terugwerkende kracht toegevoegd aan deze databank.

Op 1 januari 1996 werd de bvba PagiA als rechtspersoon officieel boven de doopvont gehouden. De vaste structurele afnemers van de PagiA-informatie zijn sedert jaren de VRT-nieuwsredacties. Voor hen worden diensten op maat geleverd: als rode loper, antenne, tipgever, coördinator, adviseur, correspondent, verslaggever, archivaris, agendaris… Daarnaast is Jan Heuvelmans door de rechtbankvoorzitter aangesteld tot perssyndicis voor de Antwerpse rechtbanken.

PagiA heeft zijn dagredactie in het perslokaal van het Antwerpse gerechtsgebouw. In dat Vlinderpaleis bevindt zich het uitgebreide archief. Alle nieuws dat te maken heeft met het gerecht in het algemeen en met de criminele of accidentele feiten, onderzoeken en processen in Antwerpen in het bijzonder: het wordt allemaal in de eigen redactieruimte uitgeknipt, opgekleefd, gekopieerd en gearchiveerd. Al gauw ontstond er iedere dag een knipselbundel, vanaf 1 januari 1994 systematisch. Daarmee werd niet alleen het eigen archief, maar ook dat van 'bevriende mogendheden' gevoed. Het 'Persarchief over de gerechtelijke informatie in Antwerpen' en de dagelijkse PagiAat-knipselkrant waren geboren. Sindsdien groeit het PagiA-archief letterlijk met het uur.

In de wandelzaal van het 'paleis', dat monumentale gerechtsgebouw aan de Britselei, had PagiA vijftien jaar lang zijn 'dagredactie'. Op 2 januari 2006 verhuisde die mee naar het nieuwe 'Vlinderpaleis' aan de Bolivarplaats op het Antwerpse Zuid. Ook daar wordt het nieuws voor het grootste deel bijeen gesprokkeld door het dagelijkse contact met de bijna duizend vaste bewoners in de wandelgangen (magistraten, advocaten, speurders, poetsvrouwen…), met de verdachten, beklaagden, hun slachtoffers - ook die van het gerecht -, met de collega's. Kortom, in het Paleis kan je de muren doen spreken, ook nu ze van glas zijn. Voor de volledigheid rekenden we niet alleen de eigen kantine, maar ook de ‘Brasseurs’ en de ‘Ciro's’ tot de biotoop van de 'paleizenaars'. Intussen zijn daar de 'Walrus', 'Bolivar' en zoveel meer bijgekomen. 'Boven de Wet' heeft inmiddels zijn grijze kas aan de wilgen gehangen.

www.pagia.be

Om de garing, verwerking, toelevering en en archivering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft PagiA steeds getracht zo veel mogelijk van zijn informatie ook aan de pc toe te vertrouwen. De PagiA-site is daar het verlengde van. Die wil een service zijn naar het publiek toe en hoopt zo een bijdrage te leveren aan de toenemende interesse van de publieke opinie voor alles wat te maken heeft met justitie. Tegelijk kunnen ook de vaste afnemers en de professioneel geïnteresseerden die een accreditatie toegekend kregen over de schouder van de PagiA-archivaris meekijken in het tekstarchief.

Media Services heeft een gebruiksvriendelijke toegankelijkheid uitgewerkt, inclusief een zoekmachine. Na een probleem met de Privacy-Commissie eind 2004 kunnen de teksten alleen nog geopend worden door wie een machtiging tot inloggen heeft. Ook het grote publiek kan nog 'zoeken', maar alleen de geaccrediteerden kunnen de tekst achter de gevonden titel openen: www.pagia.be werd een kostendelend project.

Door deze ingreep zag de PagiA-site er plots uit zoals ze oorspronkelijk bedoeld was: zonder toeters en bellen maar met zo eenvoudig mogelijk toegankelijke informatie over de gerechtelijke actualiteit in het algemeen, en die in Antwerpen in het bijzonder.

Op dit ogenblik bevat de databank de ca. 8.500 teksten van de jongste acht jaar. Maar Media Services werkt aan de uitbreiding met de ca. 31.500 teksten uit de dertien jaren daarvoor.

Contact: jan@pagia.be 0475/697.211 (Jan Heuvelmans) Gerechtelijk persbureau PagiA, Strijdhoflaan 8/1, 2600 Berchem (A'pen)

Praktisch: voor een onbeperkte toegang tot de teksten neem je best mailsgwijs contact op.

terug naar de hoofdpagina

© Pagia bvba, Antwerpen. Alle rechten voorbehouden. Overname enkel mits schriftelijke toestemming en mits bronvermelding.