Persarchief voor de gerechtelijke informatie in Antwerpen

Homepage   |   Dossiers  |   Wie zijn wij?   |   Links   |   Contact

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

terug naar de hoofdpagina

Dossier Faillissementen 2004-2005

Het gaat hier om uitspraken van de rechtbank van koophandel: vennootschappen worden bankroet verklaard nadat ze zelf de boeken hebben neergelegd ('op bekentenis') of nadat een schuldeiser ze voor diezelfde handelsrechter heeft gedaagd ('op dagvaarding').

Gekoppelde artikels:

terug naar de hoofdpagina

© Pagia bvba, Antwerpen. Alle rechten voorbehouden. Overname enkel mits schriftelijke toestemming en mits bronvermelding.